Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:091:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 91, 03 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.091.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 91

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
3 april 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 269/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 270/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 271/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,4-bèta-glucanase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, mestkippen, legkippen, mestkalkoenen en mesteenden (vergunninghouder BASF SE) (1)

5

 

*

Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart

7

 

*

Verordening (EG) nr. 273/2009 van de Commissie van 2 april 2009 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, die afwijken van enkele bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie

14

 

*

Verordening (EG) nr. 274/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot vaststelling van de kwantitatieve grens voor de uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose tot het einde van het verkoopseizoen 2009/2010

16

 

*

Verordening van de Commissie (EG) nr. 275/2009 van 2 april 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

18

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/25/EG van de Commissie van 2 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad wat betreft de uitbreiding van het gebruik van de werkzame stof pyraclostrobine (1)

20

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/310/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 2 april 2009 houdende goedkeuring van de verzoeken van Cyprus, Malta, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije tot vrijstelling van de verplichting om een beheersplan voor aal op te stellen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2231)

23

 

 

2009/311/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 2 april 2009 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen topramezone, sulfurylfluoride en courgettegeelmozaïekvirus — zwakke stam te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2348)  (1)

25

 

 

2009/312/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 2 april 2009 tot wijziging van Beschikking 2000/96/EG wat betreft specifieke surveillancenetwerken voor overdraagbare ziekten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2351)  (1)

27

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Gemeenschappelijk Optreden 2009/137/GBVB van de Raad van 16 februari 2009 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Kosovo (PB L 46 van 17.2.2009)

31

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top