EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:072:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 72, 18 maart 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 72

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
18 maart 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 208/2009 van de Commissie van 17 maart 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 209/2009 van de Commissie van 17 maart 2009 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zeeduivel in VIIIc, IX en X en de EG-wateren van CECAF 34.1.1 door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

3

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/242/EG

 

*

Besluit van de Raad van 16 maart 2009 houdende benoeming van een Italiaans lid van het Comité van de Regio′s

5

 

 

Commissie

 

 

2009/243/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 3 maart 2009 inzake het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot Besluit nr. 1/2008 van het Gemengd Comité van de ECAA, dat is opgericht in het kader van de multilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, IJsland, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen, Roemenië, Servië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte, houdende wijziging van bijlage I bij de overeenkomst

6

 

 

2009/244/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 maart 2009 betreffende het in de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 123.8.12), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1673)  (1)

18

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2009/245/EG

 

*

Beschikking van de Europese Centrale Bank van 6 maart 2009 houdende vrijstellingen die kunnen worden verleend krachtens Verordening (EG) nr. 958/2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2007/8) (ECB/2009/4)

21

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top