Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:071:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 71, 17 maart 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 71

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
17 maart 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 200/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 201/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 202/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005 met betrekking tot het gebruik van het preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 in mengvoeders die lasalocide-natrium bevatten (1)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 203/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1137/2007 met betrekking tot het gebruik van het toevoegingsmiddel Bacillus subtilis (O35) in diervoeding die decoquinaat en narasin/nicarbazine bevat (1)

11

 

*

Verordening (EG) nr. 204/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad om de tariefcontingenten voor jute- en kokosproducten te verlengen en om rekening te houden met de wijzigingen op Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

13

 

*

Verordening (EG) nr. 205/2009 van de Commissie van 16 maart 2009 houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Riso Nano Vialone Veronese (BGA))

15

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/239/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 december 2008 betreffende staatssteun C 60/07 die Italië ten uitvoer heeft gelegd ten behoeve van de onderneming Fluorite di Silius s.p.a. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7805)  (1)

20

 

 

2009/240/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 maart 2009 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land bepaalde afwijkingen vast te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1327)

23

 

 

2009/241/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 maart 2009 betreffende de niet-opneming van triflumuron in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1681)  (1)

59

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top