Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:025:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 25, 29 januari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 25

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
29 januari 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 85/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft

1

 

 

Verordening (EG) nr. 86/2009 van de Commissie van 28 januari 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

4

 

 

Verordening (EG) nr. 87/2009 van de Commissie van 28 januari 2009 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode januari 2009

6

 

 

Verordening (EG) nr. 88/2009 van de Commissie van 28 januari 2009 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 19 tot en met 23 januari 2009 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

9

 

*

Verordening (EG) nr. 89/2009 van de Commissie van 28 januari 2009 tot opening, voor 2009, van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

14

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/75/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 december 2008 houdende benoeming van vier leden van de raad van beheer van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

16

 

 

2009/76/EG

 

*

Besluit van de Raad van 20 januari 2009 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

17

 

 

Commissie

 

 

2009/77/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 23 januari 2009 tot instelling van het Comité van Europese effectenregelgevers (1)

18

 

 

2009/78/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 23 januari 2009 tot instelling van het Comité van Europese bankentoezichthouders (1)

23

 

 

2009/79/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 23 januari 2009 tot instelling van het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen (1)

28

 

 

IV   Andere besluiten

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Gemengd Comité van de EER

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 127/2008 van 5 december 2008 tot wijziging van bijlage VII (Onderlinge erkenning van beroepskwalificaties) bij de EER-overeenkomst

33

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 128/2008 van 5 december 2008 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

35

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 129/2008 van 5 december 2008 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

36

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 130/2008 van 5 december 2008 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

38

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 131/2008 van 5 december 2008 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

40

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top