Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:024:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 24, 28 januari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 24

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
28 januari 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 82/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 83/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 945/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

3

 

*

Verordening (EG) nr. 84/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst

5

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

 

Hof van Justitie

 

*

Wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

8

 

 

Gerecht van eerste aanleg

 

*

Wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg

9

 

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

 

*

Wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

10

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/69/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 december 2008 houdende benoeming van de leden van het comité bedoeld in artikel 3, lid 3, van bijlage I bij het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie

11

 

 

2009/70/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 19 januari 2009 tot benoeming van twee Duitse leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité

13

 

 

2009/71/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 19 januari 2009 houdende benoeming van een Spaans lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

14

 

 

Commissie

 

 

2009/72/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 15 december 2008 tot oprichting van een deskundigengroep inzake de markt voor betalingssystemen

15

 

 

2009/73/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 december 2008 tot wijziging van Beschikking 2007/589/EG teneinde daarin monitoring- en rapportagerichtsnoeren op te nemen voor de emissies van distikstofoxide (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8040)  (1)

18

 

 

BESLUITEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2009/74/EG

 

*

Besluit nr. 1/2008 van het Gemengd Comité EG-Faeröer van 17 juni 2008 tot wijziging van Besluit nr. 1/2001 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van het Aanvullend Protocol inzake veterinaire vraagstukken bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer anderzijds

30

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2008/173/EG van de Raad van 18 februari 2008 inzake de tests betreffende het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 57 van 1.3.2008)

34

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top