EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:019:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 19, 23 januari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 19

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
23 januari 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 55/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 56/2009 van de Commissie van 21 januari 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

3

 

 

Verordening (EG) nr. 57/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten

5

 

 

Verordening (EG) nr. 58/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

9

 

 

Verordening (EG) nr. 59/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

11

 

 

Verordening (EG) nr. 60/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

12

 

 

Verordening (EG) nr. 61/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

16

 

 

Verordening (EG) nr. 62/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

18

 

 

Verordening (EG) nr. 63/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee

20

 

 

Verordening (EG) nr. 64/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

22

 

 

Verordening (EG) nr. 65/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

24

 

 

Verordening (EG) nr. 66/2009 van de Commissie van 22 januari 2009 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op melk en zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

26

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 inzake textielbenamingen (Herschikking) (1)

29

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Europees Parlement en Raad

 

 

2009/45/EG

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2008 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

49

 

 

Commissie

 

 

2009/46/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 december 2008 tot vrijstelling van bepaalde diensten in de postsector in Zweden van de toepassing van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8409)  (1)

50

 

 

2009/47/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2008 waarbij wordt vastgesteld dat artikel 30, lid 1, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, niet van toepassing is op de productie van elektriciteit in Tsjechië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8569)  (1)

57

 

 

2009/48/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 januari 2009 tot vrijstelling van bepaalde partijen van de uitbreiding tot bepaalde rijwielonderdelen van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht op rijwielen uit de Volksrepubliek China, laatstelijk gehandhaafd en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2005, en tot opheffing van de bij Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie vastgestelde schorsing van het tot bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China uitgebreide antidumpingrecht voor bepaalde partijen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 157)

62

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top