EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:326:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 326, 04 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 326

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
4 december 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1201/2008 van de Commissie van 3 december 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1202/2008 van de Commissie van 2 december 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op gaffelkabeljauwen in zone VIII, IX (wateren van de Gemeenschap en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1203/2008 van de Commissie van 2 december 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in gebied IV; EG-wateren van IIa; het deel van IIIa dat niet bij het Skagerrak en het Kattegat hoort, door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1204/2008 van de Commissie van 3 december 2008 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het „register van gegarandeerde traditionele specialiteiten” als bedoeld in Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (Gecodificeerde versie) (1)

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1205/2008 van de Commissie van 3 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende metagegevens (1)

12

 

 

Verordening (EG) nr. 1206/2008 van de Commissie van 3 december 2008 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 24 tot en met 28 november 2008 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

31

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/902/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 7 november 2008 betreffende de niet-opneming van napropamide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6281)  (1)

35

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top