EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:323:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 323, 03 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 323

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
3 december 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1193/2008 van de Raad van 1 december 2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van de voorlopige antidumpingrechten op de invoer van citroenzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1194/2008 van de Commissie van 2 december 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

16

 

*

Verordening (EG) nr. 1195/2008 van de Commissie van 2 december 2008 tot goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier voor een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Scottish Farmed Salmon (BGA))

18

 

*

Verordening (EG) nr. 1196/2008 van de Commissie van 2 december 2008 tot vaststelling, voor de periode 2008/2009, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

20

 

*

Verordening (EG) nr. 1197/2008 van de Commissie van 1 december 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op heek in het gebied EG-wateren van II a en IV door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1198/2008 van de Commissie van 1 december 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zwarte heilbot in het gebied NAFO 3LMNO door vaartuigen die de vlag van Estland voeren

24

 

 

Verordening (EG) nr. 1199/2008 van de Commissie van 2 december 2008 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor de deelperiode van 1 maart tot en met 31 mei 2009

26

 

 

Verordening (EG) nr. 1200/2008 van de Commissie van 2 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1186/2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 december 2008

28

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand

31

 

*

Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden (herschikking) (1)

33

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/899/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 2 december 2008 tot aanvaarding van de verbintenissen die zijn aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van citroenzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China

62

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2008/900/GBVB van de Raad van 2 december 2008 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/107/GBVB tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Centraal-Azië

65

 

*

Besluit 2008/901/GBVB van de Raad van 2 december 2008 met betrekking tot een onafhankelijke internationale onderzoeksmissie voor het conflict in Georgië

66

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top