Help Print this page 

Document L:2008:309:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 309, 20 november 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 309

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
20 november 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1148/2008 van de Commissie van 19 november 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1149/2008 van de Commissie van 19 november 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 945/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1150/2008 van de Commissie van 19 november 2008 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2009

5

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2008/874/EG

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 14 november 2008 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening ECB/2008/11 van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2008/15)

8

 

 

IV   Andere besluiten

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Gemengd Comité van de EER

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 95/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

12

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 96/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

15

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 97/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

17

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 98/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

19

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 99/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

21

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 100/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

22

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 101/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

24

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 102/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst

26

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 103/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst

29

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 104/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

30

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 105/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) bij de EER-overeenkomst

31

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 106/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van Bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

33

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 107/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

35

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 108/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

37

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 109/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

39

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 95/45/EG van de Commissie van 26 juli 1995 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 226 van 22.9.1995)

41

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 614/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het financieringsinstrument voor het Milieu (LIFE+) (PB L 149 van 9.6.2007)

42

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top