Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:308:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 308, 19 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 308

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
19 november 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1138/2008 van de Raad van 13 oktober 2008 betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cuba uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994, houdende wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1139/2008 van de Raad van 10 november 2008 tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1140/2008 van de Commissie van 18 november 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1141/2008 van de Commissie van 13 november 2008 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1142/2008 van de Commissie van 13 november 2008 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1143/2008 van de Commissie van 13 november 2008 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1144/2008 van de Commissie van 18 november 2008 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Kroatië (1)

15

 

*

Verordening (EG) nr. 1145/2008 van de Commissie van 18 november 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad, wat betreft nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1146/2008 van de Commissie van 18 november 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op bericyden in zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV (wateren van de Gemeenschap en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

25

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/870/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 13 oktober 2008 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cuba uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

27

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cuba uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de algemene overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

29

 

 

2008/871/EG

 

*

Besluit van de Raad van 20 oktober 2008 betreffende de goedkeuring namens de Europese Gemeenschap van het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het VN/ECE-Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 1991

33

Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband

35

 

 

2008/872/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 november 2008 houdende benoeming van twee Duitse plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s

50

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cuba betreffende de sluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

51

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/873/GBVB van de Raad van 18 november 2008 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust

52

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top