Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:258:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 258, 26 september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 258

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
26 september 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 940/2008 van de Commissie van 25 september 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 941/2008 van de Commissie van 25 september 2008 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudgegevens die aan de Commissie moeten worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses

3

 

*

Verordening (EG) nr. 942/2008 van de Commissie van 25 september 2008 tot goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier voor een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Époisses (BOB))

50

 

*

Verordening (EG) nr. 943/2008 van de Commissie van 25 september 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Presunto de Campo Maior e Elvas of Paleta de Campo Maior e Elvas (BGA), Presunto de Santana da Serra of Paleta de Santana da Serra (BGA), Slovenský oštiepok (BGA))

52

 

*

Verordening (EG) nr. 944/2008 van de Commissie van 25 september 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Salame S. Angelo (BGA), Chouriço Azedo de Vinhais of Azedo de Vinhais of Chouriço de Pão de Vinhais (BGA), Presunto do Alentejo of Paleta do Alentejo (BOB))

54

 

 

Verordening (EG) nr. 945/2008 van de Commissie van 25 september 2008 tot vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker voor het verkoopseizoen 2008/2009

56

 

 

Verordening (EG) nr. 946/2008 van de Commissie van 25 september 2008 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 1 oktober 2008 geldende representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor melasse

58

 

 

Verordening (EG) nr. 947/2008 van de Commissie van 25 september 2008 tot schorsing van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

60

 

 

Verordening (EG) nr. 948/2008 van de Commissie van 25 september 2008 tot schorsing van de restituties bij uitvoer van stroop en bepaalde andere producten van de suikersector in onveranderde vorm

61

 

 

Verordening (EG) nr. 949/2008 van de Commissie van 25 september 2008 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

62

 

 

Verordening (EG) nr. 950/2008 van de Commissie van 25 september 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode september 2008

63

 

 

Verordening (EG) nr. 951/2008 van de Commissie van 25 september 2008 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

66

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/753/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 september 2008 betreffende de niet-opneming van methylbromide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5076)  (1)

68

 

 

2008/754/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 september 2008 betreffende de niet-opneming van dichlobenil in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5077)  (1)

70

 

 

2008/755/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 24 september 2008 tot wijziging van Beschikking 2005/176/EG tot vaststelling van het formaat en de codes voor de melding van dierziekten krachtens Richtlijn 82/894/EEG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5175)  (1)

72

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 642/2008 van de Commissie van 4 juli 2008 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde citrusvruchten (mandarijnen enz.) van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 178 van 5.7.2008)

74

 

 

 

*

Bericht aan de lezers (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top