EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:220:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 220, 15 augustus 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 220

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
15 augustus 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 812/2008 van de Raad van 11 augustus 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 954/2006 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, uit onder meer Rusland

1

 

*

Verordening (EG) nr. 813/2008 van de Raad van 11 augustus 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 74/2004 tot instelling van een definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India

6

 

 

Verordening (EG) nr. 814/2008 van de Commissie van 14 augustus 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

9

 

*

Verordening (EG) nr. 815/2008 van de Commissie van 14 augustus 2008 houdende afwijking van de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 opgenomen definitie van het begrip „producten van oorsprong” in het kader van het schema van algemene preferenties in verband met de bijzondere situatie van Kaapverdië wat de uitvoer van bepaalde visserijproducten naar de Gemeenschap betreft

11

 

 

Verordening (EG) nr. 816/2008 van de Commissie van 14 augustus 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

14

 

 

Verordening (EG) nr. 817/2008 van de Commissie van 14 augustus 2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 augustus 2008

16

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/670/JBZ

 

*

Besluit van de Raad van 24 juli 2008 tot wijziging van Besluit 2000/265/EG houdende vaststelling van een financieel reglement met betrekking tot de budgettaire aspecten van het beheer door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de overeenkomsten die deze sluit namens bepaalde lidstaten met betrekking tot de installatie en de werking van de communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving „Sisnet”

19

 

 

Commissie

 

 

2008/671/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 5 augustus 2008 betreffende het geharmoniseerde gebruik van het radiospectrum in de 5 875-5 905 MHz-frequentieband voor veiligheidsgerelateerde toepassingen van intelligente vervoerssystemen (ITS) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 4145)  (1)

24

 

 

2008/672/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 augustus 2008 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 4269)  (1)

27

 

 

2008/673/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 augustus 2008 tot wijziging van Beschikking 2005/928/EG inzake de harmonisatie van de frequentieband 169,4-169,8125 MHz in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 4311)  (1)

29

 

 

2008/674/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 augustus 2008 tot wijziging van Beschikking 2007/683/EG tot goedkeuring van de programma’s voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van Hongarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 4321)

30

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie

32

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1493/1999, (EG) nr. 1782/2003, (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 3/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2392/86 en (EG) nr. 1493/1999 (PB L 148 van 6.6.2008)

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top