EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:198:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 198, 26 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 198

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
26 juli 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 717/2008 van de Raad van 17 juli 2008 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten (Gecodificeerde versie)

1

 

*

Verordening (EG) nr. 718/2008 van de Raad van 24 juli 2008 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 40/2008 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de visserij in acht te nemen voorwaarden

8

 

 

Verordening (EG) nr. 719/2008 van de Commissie van 25 juli 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

15

 

*

Verordening (EG) nr. 720/2008 van de Commissie van 25 juli 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de opslag en het verkeer van door betaalorganen of interventiebureaus aangekochte producten betreft (Gecodificeerde versie)

17

 

*

Verordening (EG) nr. 721/2008 van de Commissie van 25 juli 2008 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van de bacterie Paracoccus carotinifaciens, rijk aan rode carotenoïden, als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

23

 

*

Verordening (EG) nr. 722/2008 van de Commissie van 25 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 563/82 ten aanzien van de correcties die moeten worden gebruikt bij de notering van de marktprijzen voor geslachte volwassen runderen

26

 

*

Verordening (EG) nr. 723/2008 van de Commissie van 25 juli 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Afuega'l Pitu (BOB), Mazapán de Toledo (BGA), Agneau de Lozère (BGA), Oignon doux des Cévennes (BOB), Butelo de Vinhais of Bucho de Vinhais of Chouriço de Ossos de Vinhais (BGA), Chouriça Doce de Vinhais (BGA))

28

 

*

Verordening (EG) nr. 724/2008 van de Commissie van 24 juli 2008 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

30

 

*

Verordening (EG) nr. 725/2008 van de Commissie van 24 juli 2008 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

32

 

 

Verordening (EG) nr. 726/2008 van de Commissie van 25 juli 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode juli 2008

34

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/76/EG van de Commissie van 25 juli 2008 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in dierenvoeding (1)

37

 

*

Richtlijn 2008/77/EG van de Commissie van 25 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde thiamethoxam als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

41

 

*

Richtlijn 2008/78/EG van de Commissie van 25 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde propiconazool als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

44

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/618/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

47

 

 

2008/619/EG

 

*

Besluit nr. 2/2008 van de Gezamenlijke Raad EU-Mexico van 25 juli 2008 tot wijziging van Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad, als gewijzigd bij Besluit nr. 3/2004 van de Gezamenlijke Raad

55

 

 

Commissie

 

 

2008/620/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juli 2008 tot vaststelling van een specifiek controle- en inspectieprogramma met betrekking tot de kabeljauwbestanden in het Kattegat, de Noordzee, het Skagerrak, het oostelijke deel van het Kanaal, de wateren ten westen van Schotland en de Ierse Zee (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3633)

66

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 385/2008 van de Commissie van 29 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 817/2006 (PB L 116 van 30.4.2008)

74

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top