Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:183:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 183, 11 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 183

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
11 juli 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 654/2008 van de Raad van 29 april 2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op cumarine van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot cumarine verzonden vanuit India, Thailand, Indonesië en Maleisië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India, Thailand, Indonesië en Maleisië, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

1

 

 

Verordening (EG) nr. 655/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

13

 

*

Verordening (EG) nr. 656/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Chamomilla Bohemica (BOB), Vlaams-Brabantse tafeldruif (BOB), Slovenská parenica (BGA), Cipollotto Nocerino (BOB))

15

 

*

Verordening (EG) nr. 657/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

17

 

 

Verordening (EG) nr. 658/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

27

 

 

Verordening (EG) nr. 659/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

29

 

 

Verordening (EG) nr. 660/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde permanente inschrijving

30

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/569/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 27 juni 2008 houdende benoeming van rechters van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

31

 

 

2008/570/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 8 juli 2008 tot benoeming van een Portugees lid van het Economisch en Sociaal Comité

33

 

 

2008/571/EG

 

*

Besluit van de Raad van 8 juli 2008 tot wijziging van Besluit 98/481/EG houdende aanvaarding van de externe accountants van de Europese Centrale Bank

34

 

 

2008/572/EG

 

*

Besluit van de Raad van 8 juli 2008 houdende benoeming van een Portugees lid van het Comité van de Regio’s

35

 

 

2008/573/EG

 

*

Besluit van de Raad van 8 juli 2008 houdende benoeming van een Lets lid en van een Letse plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

36

 

 

2008/574/EG

 

*

Besluit van de Raad van 8 juli 2008 houdende benoeming van twee Poolse leden en een Poolse plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s

37

 

 

Commissie

 

 

2008/575/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juni 2008 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van „gedroogde baobabvruchtenpulp” als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3046)

38

 

 

2008/576/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 juli 2008 tot wijziging van bijlage III bij Beschikking 2003/467/EG wat betreft de lijst van delen van Polen die officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3284)  (1)

40

 

 

BESLUITEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Reglement nr. 54 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) — Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van luchtbanden voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens daarvan

41

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top