EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:158:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 158, 18 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 158

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
18 juni 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 551/2008 van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 552/2008 van de Commissie van 17 juni 2008 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 2380/2001 en (EG) nr. 1289/2004 wat betreft de voorwaarden van de vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 553/2008 van de Commissie van 17 juni 2008 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1)

5

 

*

Verordening (EG) nr. 554/2008 van de Commissie van 17 juni 2008 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (Quantum Phytase) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

14

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/60/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (Gecodificeerde versie)  (1)

17

 

*

Richtlijn 2008/61/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht (Gecodificeerde versie)

41

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/451/EG

 

*

Besluit van de Raad van 16 juni 2008 houdende aanpassing van de vergoedingen als bedoeld in Besluit 2003/479/EG en Besluit 2007/829/EG betreffende de regeling die van toepassing is op nationale deskundigen en militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad zijn gedetacheerd

56

 

 

Commissie

 

 

2008/452/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 juni 2008 tot wijziging van Beschikking 2007/27/EG tot vaststelling van bepaalde overgangsmaatregelen betreffende de levering van rauwe melk aan verwerkingsinrichtingen en de verwerking van deze melk in Roemenië in verband met de voorschriften van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2404)  (1)

58

 

 

2008/453/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 juni 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/139/EG wat betreft een erkende instantie voor het bijhouden van een stamboek of register voor varkens in de Verenigde Staten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2472)  (1)

60

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/454/EG

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 30 mei 2008 betreffende risicoreductiemaatregelen voor de stoffen natriumchromaat, natriumdichromaat en 2,2′,6,6′-tetrabroom-4,4′-isopropylideendifenol (tetrabroombisfenol A) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2256)  (1)

62

 

 

2008/455/EG

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 30 mei 2008 betreffende risicoreductiemaatregelen voor de stoffen chroomtrioxide, ammoniumdichromaat en kaliumdichromaat (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2326)  (1)

65

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top