Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:139:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 139, 29 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 139

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
29 mei 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 461/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 462/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

3

 

 

Verordening (EG) nr. 463/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1484/95 ten aanzien van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren en voor ovoalbumine zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 346/2008

5

 

*

Verordening (EG) nr. 464/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 tot vaststelling van het extra bedrag dat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 104/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 moet worden betaald voor tomaten in Bulgarije

7

 

*

Verordening (EG) nr. 465/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 betreffende het opleggen van eisen inzake onderzoek en informatie aan de importeurs en fabrikanten van bepaalde stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch kunnen zijn en in de Europese Inventaris van bestaande chemische handelsstoffen worden vermeld, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad (1)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 466/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 betreffende het opleggen van eisen inzake onderzoek en informatie aan de importeurs en fabrikanten van bepaalde prioriteitstoffen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen (1)

10

 

*

Verordening (EG) nr. 467/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

12

 

 

Verordening (EG) nr. 468/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 314/2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

16

 

 

Verordening (EG) nr. 469/2008 van de Commissie van 28 mei 2008 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 19 tot en met 23 mei 2008 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

18

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/394/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 tot goedkeuring van de rekeningen van bepaalde betaalorganen in Duitsland, Italië en Slowakije inzake door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1709)

22

 

 

2008/395/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1710)

25

 

 

2008/396/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1711)

33

 

 

2008/397/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1712)

40

 

 

2008/398/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van Litouwen en Slowakije betreffende de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1713)

54

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/399/EG

 

*

Aanbeveling van de Raad van 14 mei 2008 inzake de actualisering voor 2008 van de globale richtsnoeren voor het economische beleid van de lidstaten en de Gemeenschap en inzake de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

57

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top