EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:120:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 120, 07 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 120

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
7 mei 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 401/2008 van de Commissie van 6 mei 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 402/2008 van de Commissie van 6 mei 2008 houdende nadere bepalingen met betrekking tot de invoer van rogge uit Turkije (Gecodificeerde versie)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 403/2008 van de Commissie van 6 mei 2008 tot voorlopige vaststelling van de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het ACS-protocol en de overeenkomst met India in te voeren rietsuiker voor de leveringsperiode 2008/2009

6

 

*

Verordening (EG) nr. 404/2008 van de Commissie van 6 mei 2008 houdende wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode van landbouwproducten, met betrekking tot de toelating van spinosad, kaliumbicarbonaat en koperoctanoaat en het gebruik van ethyleen

8

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/357/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 23 april 2008 inzake specifieke kinderveiligheidseisen waaraan de in Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde Europese normen voor aanstekers moeten voldoen (1)

11

 

 

2008/358/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 april 2008 tot wijziging van Beschikking 2005/380/EG tot oprichting van een groep van niet-gouvernementele deskundigen op het gebied van corporate governance en vennootschapsrecht

14

 

 

2008/359/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 28 april 2008 tot oprichting van de Groep op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie

15

 

 

2008/360/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven voor de spoedmaatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Nederland in 2003 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1668)

17

 

 

2008/361/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 6 mei 2008 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2008 voor de informatisering van de veterinaire procedures, het systeem voor de melding van dierziekten, communicatiemaatregelen en studies en evaluaties

18

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/362/EG

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang controleren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1721)

20

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top