EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:111:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 111, 23 april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 111

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
23 april 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 356/2008 van de Commissie van 22 april 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 357/2008 van de Commissie van 22 april 2008 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 358/2008 van de Commissie van 22 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (1)

5

 

*

Verordening (EG) nr. 359/2008 van de Commissie van 18 april 2008 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

7

 

*

Verordening (EG) nr. 360/2008 van de Commissie van 18 april 2008 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

9

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/324/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 25 maart 2008 tot oprichting van de deskundigengroep „Platform voor elektronische bewaring van gegevens voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit”

11

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van de Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2 (PB L 2 van 4.1.2008)

15

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top