Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:098:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 98, 10 april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 98

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
10 april 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 322/2008 van de Commissie van 9 april 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 323/2008 van de Commissie van 8 april 2008 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

3

 

*

Verordening (EG) nr. 324/2008 van de Commissie van 9 april 2008 tot vaststelling van herziene procedures voor de uitvoering van inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging (1)

5

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/291/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 maart 2008 tot wijziging van Beschikking 2004/452/EG tot vaststelling van een lijst van organen waarvan de onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1005)  (1)

11

 

 

2008/292/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 april 2008 houdende vaststelling dat de Zwarte Zee en de daarmee verbonden riviersystemen geen natuurlijke habitat voor Europese aal vormen met het oog op de toepassing van Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1217)

14

 

 

2008/293/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 april 2008 houdende wijziging van Beschikking 2006/784/EG tot toelating van een methode voor de indeling van geslachte varkens in Frankrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1235)

16

 

 

2008/294/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 7 april 2008 betreffende geharmoniseerde spectrumgebruiksvoorwaarden voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1256)  (1)

19

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/295/EG

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 7 april 2008 inzake machtiging voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Europese Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1257)  (1)

24

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 283/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (PB L 86 van 28.3.2008)

28

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top