Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:087:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 87, 29 maart 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 87

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
29 maart 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 286/2008 van de Commissie van 28 maart 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 287/2008 van de Commissie van 28 maart 2008 inzake de verlenging van de in artikel 2 quater, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1702/2003 vermelde geldigheidsduur (1)

3

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/40/EG van de Commissie van 28 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde amidosulfuron en nicosulfuron op te nemen als werkzame stof (1)

5

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/274/EG

 

*

Besluit van de Raad van 17 maart 2008 inzake het sluiten van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

9

 

 

2008/275/EG

 

*

Besluit van de Raad van 17 maart 2008 inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de bijlagen I en II bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

10

Protocol tot wijziging van de bijlagen I en II bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

11

 

 

Commissie

 

 

2008/276/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 maart 2008 houdende wijziging van Beschikking 2005/338/EG, teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan kampeerterreinen te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1128)  (1)

12

 

 

2008/277/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 maart 2008 houdende wijziging van Beschikking 2001/405/EG, teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor tissuepapierproducten te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1222)  (1)

14

 

 

2008/278/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 maart 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/589/EG wat betreft aviglycine HCl (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1071)  (1)

15

 

 

2008/279/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 maart 2008 tot intrekking van Beschikking 2006/69/EG tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van voedingsmiddelen en voedselingrediënten geproduceerd met de genetisch gemodificeerde Roundup-Ready-maïslijn GA21 als nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1116)

17

 

 

2008/280/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 maart 2008 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1112)

19

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top