EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:060:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 60, 05 maart 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 60

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
5 maart 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid

1

 

 

Verordening (EG) nr. 200/2008 van de Commissie van 4 maart 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

13

 

 

Verordening (EG) nr. 201/2008 van de Commissie van 4 maart 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

15

 

*

Verordening (EG) nr. 202/2008 van de Commissie van 4 maart 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het aantal en de namen van de wetenschappelijke panels van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (1)

17

 

*

Verordening (EG) nr. 203/2008 van de Commissie van 4 maart 2008 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat gamitromycine betreft (1)

18

 

 

Verordening (EG) nr. 204/2008 van de Commissie van 4 maart 2008 tot vaststelling van de invoerrechten voor halfwitte of volwitte rijst met ingang van 5 maart 2008

21

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/188/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Maldiven inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

22

 

 

2008/189/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Georgië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

23

 

 

2008/190/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

24

 

 

2008/191/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Libanon inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

25

 

 

2008/192/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek ten oosten van de Uruguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

26

 

 

2008/193/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

27

 

 

2008/194/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Singapore inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

28

 

 

2008/195/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kirgizië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

29

 

 

2008/196/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Maleisië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

30

 

 

2008/197/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Paraguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

31

 

 

2008/198/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

32

 

 

2008/199/EG

 

*

Besluit van de Raad van 28 februari 2008 betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

33

 

 

Commissie

 

 

2008/200/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 20 februari 2008 tot beëindiging van de onderzoekprocedure in verband met handelspraktijken van Argentinië bij de invoer van textielproducten en kledingartikelen

34

 

 

2008/201/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 februari 2008 tot aanwijzing van het Communautair Bureau voor visserijcontrole als de instantie die belast wordt met bepaalde taken op grond van Verordening (EG) nr. 1042/2006 en tot wijziging van Besluit 2007/166/EG houdende vaststelling van de lijst van communautaire inspecteurs en inspectiemiddelen voor de visserij

36

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top