Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:050:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 50, 23 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 50

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
23 februari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 162/2008 van de Commissie van 22 februari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 163/2008 van de Commissie van 22 februari 2008 tot verlening van een vergunning voor het preparaat lanthaancarbonaat-octahydraat (Lantharenol) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 164/2008 van de Commissie van 22 februari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1444/2006 wat betreft het minimumgehalte van het toevoegingsmiddel voor diervoeding Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

6

 

*

Verordening (EG) nr. 165/2008 van de Commissie van 22 februari 2008 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 3-fytase (Natuphos) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 166/2008 van de Commissie van 22 februari 2008 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat van Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

11

 

*

Verordening (EG) nr. 167/2008 van de Commissie van 22 februari 2008 tot verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor het gebruik van een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

14

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/17/EG van de Commissie van 19 februari 2008 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van acefaat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chloormequat, chloorthalonil, chloorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoaat, dithiocarbamaten, esfenvaleraat, famoxadone, fenhexamide, fenitrothion, fenvaleraat, glyfosaat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiofanaat-methyl en trifloxystrobin (1)

17

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/155/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 februari 2008 tot vaststelling van een lijst van embryoteams en embryoproductieteams in derde landen, die zijn erkend voor de invoer van runderembryo’s in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 517)  (1)

51

 

 

2008/156/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 februari 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/766/EG wat betreft de lijst van derde landen en gebieden waaruit visserijproducten — in welke vorm ook — voor menselijke consumptie mogen worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 555)  (1)

65

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top