Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:048:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 48, 22 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 48

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
22 februari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 150/2008 van de Raad van 18 februari 2008 tot wijziging van het toepassingsgebied van de antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld bij Verordening (EG) nr. 130/2006 inzake de invoer van wijnsteenzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China

1

 

 

Verordening (EG) nr. 151/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

4

 

 

Verordening (EG) nr. 152/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

6

 

 

Verordening (EG) nr. 153/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

7

 

 

Verordening (EG) nr. 154/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

9

 

*

Verordening (EG) nr. 155/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

12

 

*

Verordening (EG) nr. 156/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 109/2007 wat betreft het minimumgehalte van het toevoegingsmiddel voor diervoeding monensin-natrium (Coxidin) (1)

14

 

*

Verordening (EG) nr. 157/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 houdende vaststelling van het in Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad bedoelde steunbedrag voor de particuliere opslag van boter

16

 

*

Verordening (EG) nr. 158/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Salate von der Insel Reichenau (BGA), Gurken von der Insel Reichenau (BGA), Feldsalat von der Insel Reichenau (BGA), Tomaten von der Insel Reichenau (BGA))

17

 

*

Verordening (EG) nr. 159/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 800/1999 en (EG) nr. 2090/2002 ten aanzien van de fysieke controle bij de uitvoer van landbouwproducten waarvoor een restitutie wordt toegekend

19

 

*

Verordening (EG) nr. 160/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Pane di Matera (BGA), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (BOB))

27

 

 

Verordening (EG) nr. 161/2008 van de Commissie van 21 februari 2008 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

29

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/150/EG

 

*

Besluit van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek der Seychellen betreffende de visserij voor de kust van de Seychellen

31

 

 

2008/151/EG

 

*

Besluit van de Raad van 12 februari 2008 inzake de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2013, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij in de Ivoriaanse visserijzones

37

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2013, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij in de Ivoriaanse visserijzones

39

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de Europese Gemeenschap

41

Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2013, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust

46

 

 

2008/152/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 februari 2008 houdende benoeming van een Spaans lid en twee Spaanse plaatsvervangende leden in het Comité van de Regio’s

64

 

 

Commissie

 

 

2008/153/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 november 2007 — Steunmaatregel C 37/2006 (ex NN 91/2005) — Toepassing van de Steunregeling voor de modernisering van vissersvaartuigen in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5395)  (1)

65

 

 

2008/154/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 november 2007 — Steunmaatregel van de Staten C 38/2006 (ex NN 93/2005) — Toepassing van de Regeling voor de verbetering van visserijbedrijven in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5397)  (1)

71

 

 

BESLUITEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Reglement nr. 24 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) — Uniforme voorschriften voor: I. De goedkeuring van motoren met compressieontsteking wat de emissie van zichtbare verontreinigende stoffen betreft — II. De goedkeuring van motorvoertuigen wat de installatie van goedgekeurde typen motoren met compressieontsteking betreft — III. De goedkeuring van motorvoertuigen met motoren met compressieontsteking wat de emissie van zichtbare verontreinigende stoffen door de motor betreft — IV. De meting van het vermogen van motoren met compressieontsteking.

77

 

*

Reglement nr. 101 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) — Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van personenauto’s met uitsluitend een verbrandingsmotor en personenauto's met een hybride elektrische aandrijflijn wat het meten van de kooldioxide-emissie en het brandstofverbruik betreft en/of wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft, en van voertuigen van de categorieën M1 en N1 met uitsluitend een elektrische aandrijflijn wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft

78

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (PB L 406 van 30.12.2006)

82

 

*

Rectificatie van Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 390 van 30.12.2006)

88

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PB L 139 van 29.5.2002)

89

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top