Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:042:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 42, 16 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 42

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
16 februari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 134/2008 van de Commissie van 15 februari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 135/2008 van de Commissie van 15 februari 2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 februari 2008

3

 

 

Verordening (EG) nr. 136/2008 van de Commissie van 15 februari 2008 met betrekking tot de afgifte van invoercertificaten voor olijfolie in het kader van het tariefcontigent voor Tunesië

6

 

 

Verordening (EG) nr. 137/2008 van de Commissie van 15 februari 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

7

 

*

Verordening (EG) nr. 138/2008 van de Commissie van 15 februari 2008 tot beëindiging van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op multiplex van okouméhout van oorsprong uit de Volksrepubliek China

9

 

*

Verordening (EG) nr. 139/2008 van de Commissie van 15 februari 2008 tot wijziging van de bijlagen I, II, III, V en VII bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen

11

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/14/EG van de Commissie van 15 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang (1)

43

 

*

Richtlijn 2008/15/EG van de Commissie van 15 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde clothianidine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

45

 

*

Richtlijn 2008/16/EG van de Commissie van 15 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde etofenprox als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

48

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/119/EG

 

*

Besluit van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de principes, prioriteiten en voorwaarden die worden opgenomen in het toetredingspartnerschap met Kroatië en houdende intrekking van Besluit 2006/145/EG

51

 

 

Commissie

 

 

2008/120/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 7 februari 2008 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 88/407/EEG van de Raad en Beschikking 2004/639/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de invoer van rundersperma (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 409)  (1)

63

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2008/121/EG

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 17 december 2007 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB/2007/21)

83

 

 

RICHTSNOEREN

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2008/122/EG

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 17 december 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2007/20)

85

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2008/123/GBVB van de Raad van 4 februari 2008 houdende benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Kosovo

88

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB van de Raad van 4 februari 2008 inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO

92

 

 

2008/125/GBVB

 

*

Besluit EULEX/1/2008 van het Politiek en Veiligheidscomité van 7 februari 2008 tot benoeming van het hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Kosovo, EULEX KOSOVO

99

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top