EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:031:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 31, 05 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 31

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
5 februari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 99/2008 van de Commissie van 4 februari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 100/2008 van de Commissie van 4 februari 2008 tot wijziging, ten aanzien van monsterverzamelingen en bepaalde formaliteiten betreffende de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad

3

 

*

Verordening (EG) nr. 101/2008 van de Commissie van 4 februari 2008 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

15

 

*

Verordening (EG) nr. 102/2008 van de Commissie van 4 februari 2008 tot goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier voor een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen — Prosciutto di Parma (BOB)

29

 

*

Verordening (EG) nr. 103/2008 van de Commissie van 4 februari 2008 tot goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier voor een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen — Mozzarella di Bufala Campana (BOB)

31

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/93/EG

 

*

Besluit nr. 1/2008 van de Gezamenlijke Raad EU-Mexico van 15 januari 2008 tot uitvoering van artikel 9 van Besluit nr. 2/2001 van de Gezamenlijke Raad van 27 februari 2001 over de vaststelling van een kader voor de onderhandelingen over overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning

32

 

 

Commissie

 

 

2008/94/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 25 januari 2008 tot bijwerking van bijlage A bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco

34

 

 

2008/95/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 januari 2008 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van een eerste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Macaronesische biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 286)

39

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top