EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:024:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 24, 29 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 24

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
29 januari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 75/2008 van de Raad van 28 januari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1207/2001 betreffende procedures ter vergemakkelijking van de afgifte en het opstellen in de Gemeenschap van oorsprongsbewijzen en de afgifte van bepaalde vergunningen „toegelaten exporteur” in het kader van het preferentiële handelsverkeer tussen de Gemeenschap en sommige landen (1)

1

 

 

Verordening (EG) nr. 76/2008 van de Commissie van 28 januari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

4

 

*

Verordening (EG) nr. 77/2008 van de Commissie van 28 januari 2008 tot vaststelling van de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het ACS-protocol en de overeenkomst met India in te voeren rietsuiker voor de leveringsperiode 2007/2008

6

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Gecodificeerde versie) (1)

8

 

*

Richtlijn 2008/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) (1)

30

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Wijzigingen van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

39

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/79/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 20 december 2007 houdende wijziging van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie

42

 

*

Verklaring

44

 

 

Commissie

 

 

2008/80/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2007 betreffende door de Republiek Oostenrijk aangemelde nationale bepalingen inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6646)  (1)

45

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

51

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

51

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

51

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

51

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

52

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

52

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

52

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de versoepeling van de afgifte van visa

52

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro inzake de versoepeling van de afgifte van visa

52

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

53

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

53

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

53

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa

53

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/81/GBVB van de Raad van 28 januari 2008 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 98/409/GBVB inzake Sierra Leone

54

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top