Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 337, 21 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 337

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
21 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

DOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD GEZAMENLIJK AANGENOMEN BESLUITEN

 

*

Besluit nr. 1530/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2007 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1531/2007 van de Raad van 10 december 2007 betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan

2

 

*

Verordening (EG) nr. 1532/2007 van de Raad van 17 december 2007 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3491/90 betreffende de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1533/2007 van de Raad van 17 december 2007 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2015/2006 en (EG) nr. 41/2007 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en de bij de visserij in acht te nemen voorwaarden

21

 

 

Verordening (EG) nr. 1534/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

33

 

*

Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector

35

 

*

Verordening (EG) nr. 1536/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 1659/2005 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde magnesiabrikken van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot intrekking van het recht ten aanzien van een Chinese exporteur en tot registratie van de invoer

42

 

*

Verordening (EG) nr. 1537/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toekenning van de compenserende vergoeding aan de producentenorganisaties voor in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 aan de verwerkende industrie geleverde tonijn

46

 

*

Verordening (EG) nr. 1538/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst

49

 

*

Verordening (EG) nr. 1539/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling, voor de periode 2007/2008, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

50

 

*

Verordening (EG) nr. 1540/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling, voor de periode 2007/2008, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

52

 

*

Verordening (EG) nr. 1541/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde bewijs dat de douaneformaliteiten voor de invoer van suiker in een derde land zijn vervuld

54

 

*

Verordening (EG) nr. 1542/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende aanvoer- en weegprocedures voor haring, makreel en horsmakreel

56

 

*

Verordening (EG) nr. 1543/2007 van de Commissie van 20 december 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder

62

 

*

Verordening (EG) nr. 1544/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2707/2000 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

64

 

*

Verordening (EG) nr. 1545/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de aanvullende hoeveelheid ruwe rietsuiker van oorsprong uit de ACS-staten en India voor de voorziening van raffinaderijen in de periode van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008

67

 

*

Verordening (EG) nr. 1546/2007 van de Commissie van 20 december 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap

68

 

*

Verordening (EG) nr. 1547/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot instelling van een overgangsperiode voor de verwijdering van de Republiek Kaapverdië uit de lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, zoals opgenomen in Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

70

 

*

Verordening (EG) nr. 1548/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1973/2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen

71

 

*

Verordening (EG) nr. 1549/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 616/2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen

75

 

*

Verordening (EG) nr. 1550/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 796/2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

79

 

 

Verordening (EG) nr. 1551/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

85

 

 

Verordening (EG) nr. 1552/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

87

 

 

Verordening (EG) nr. 1553/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

89

 

 

Verordening (EG) nr. 1554/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde permanente inschrijving

90

 

 

Verordening (EG) nr. 1555/2007 van de Commissie van 20 december 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

91

 

 

Verordening (EG) nr. 1556/2007 van de Commissie van 20 december 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

94

 

 

Verordening (EG) nr. 1557/2007 van de Commissie van 20 december 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

98

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/76/EG van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde fludioxonil, clomazon en prosulfocarb op te nemen als werkzame stoffen (1)

100

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/858/EG

 

*

Besluit van de Raad van 17 december 2007 houdende de benoeming van de voorzitter van de Kamer van beroep van het Communautair Bureau voor Plantenrassen en van zijn plaatsvervanger

105

 

 

2007/859/EG

 

*

Besluit van de Raad van 22 oktober 2007 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand inzake de productie en de commercialisatie van, en het handelsverkeer in maniok

106

Protocol tot wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand inzake de productie en de commercialisatie van, en het handelsverkeer in maniok

108

 

 

2007/860/EG

 

*

Besluit van de Raad van 10 december 2007 tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon

111

 

 

2007/861/EG

 

*

Besluit van de Raad van 10 december 2007 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten

113

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten

114

 

 

Commissie

 

 

2007/862/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/805/EG wat betreft maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met klassieke varkenspest in Hongarije en Slowakije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6158)  (1)

119

 

 

2007/863/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 2007 tot verlening van een door het Verenigd Koninkrijk voor Noord-Ierland gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat bepaalde inrichtingen in de vleessector in Polen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6490)  (1)

127

 

 

2007/865/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2007 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat bepaalde inrichtingen in de vleessector in Polen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6494)  (1)

129

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top