EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:311:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 311, 29 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 311

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
29 november 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1395/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1396/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1975/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1397/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot vaststelling van de verdeling van 5 000 ton korte vlasvezels en hennepvezels in gegarandeerde nationale hoeveelheden voor Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg voor het verkoopseizoen 2007/2008

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1398/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot wijziging van de bijlagen II, III B en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1399/2007 van de Commissie van 28 november 2007 betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom en tijdelijk tariefcontingent voor de invoer van worst en bepaalde vleesproducten van oorsprong uit Zwitserland

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1400/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (1)

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1401/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot opheffing van het verbod op de visserij op zeeduivel in ICES-zones VIIIc, IX en X; CECAF 34.1.1 (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1402/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 voor 2008 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten

27

 

*

Verordening (EG) nr. 1403/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot opheffing van het verbod op de visserij op zeebrasem in ICES-zones VI, VII en VIII (wateren van de Gemeenschap en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

33

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/768/EG

 

*

Besluit van de Raad van 19 november 2007 tot aanvaarding, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tot wijziging van de TRIPS-overeenkomst, ondertekend te Genève op 6 december 2005

35

Protocol tot wijziging van de TRIPS-overeenkomst

37

 

 

Commissie

 

 

2007/769/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 16 november 2007 betreffende de benoeming van de leden van het comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie voor een nieuw mandaat

42

 

 

2007/770/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5914)  (1)

45

 

 

RICHTSNOEREN

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2007/771/EG

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 15 november 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2007/13)

47

 

 

2007/772/EG

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 15 november 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de Europese Centrale Bank en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2007/14)

49

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top