Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:303:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 303, 21 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 303

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
21 november 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1351/2007 van de Commissie van 20 november 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1352/2007 van de Commissie van 16 november 2007 tot wijziging van Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1353/2007 van de Commissie van 20 november 2007 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat monensine, lasalocide en tylvalosine betreft (1)

6

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/745/EG

 

*

Besluit van de Raad van 28 september 2007 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een Overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het communautaire programma Media 2007 en een slotakte

9

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het communautaire programma Media 2007

11

Slotakte

20

 

 

Commissie

 

 

2007/746/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 november 2007 tot wijziging van Beschikking 2007/554/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen mond-en-klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5533)  (1)

24

 

 

2007/747/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 november 2007 betreffende de erkenning van certificeringsprocedures overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en houdende intrekking van Beschikking 97/264/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5291)  (1)

37

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2007/748/GBVB van de Raad van 19 november 2007 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2007/87/GBVB tot wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

38

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2007/749/GBVB van de Raad van 19 november 2007 inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina (BiH)

40

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top