Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:300:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 300, 17 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 300

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
17 november 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1342/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1343/2007 van de Raad van 13 november 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1543/2000 tot instelling van een communautair kader voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

24

 

 

Verordening (EG) nr. 1344/2007 van de Commissie van 16 november 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1345/2007 van de Commissie van 15 november 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

27

 

*

Verordening (EG) nr. 1346/2007 van de Commissie van 16 november 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot in zone NAFO 3LMNO door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

30

 

*

Verordening (EG) nr. 1347/2007 van de Commissie van 16 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (1)

32

 

*

Verordening (EG) nr. 1348/2007 van de Europese Centrale Bank van 9 november 2007 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank na de invoering van de euro in Cyprus en Malta (ECB/2007/11)

44

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 78/855/EEG van de Raad en Richtlijn 82/891/EEG van de Raad wat betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen

47

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/738/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 9 oktober 2007 tot intrekking van Beschikking 2006/125/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk

49

 

 

2007/739/EG

 

*

Besluit van de Raad van 22 oktober 2007 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten

51

Overeenkomst Tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten

52

 

 

2007/740/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 13 november 2007 waarbij het Koninkrijk der Nederlanden wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

71

 

 

Commissie

 

 

2007/741/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 8 november 2007 tot wijziging van Besluit 2007/102/EG tot goedkeuring van het werkprogramma voor 2007 voor de uitvoering van het communautaire actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008), met inbegrip van het jaarlijkse werkprogramma voor subsidies (1)

73

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top