EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 289, 07 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 289

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
7 november 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1297/2007 van de Commissie van 6 november 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1298/2007 van de Commissie van 6 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 900/2007 om een onderscheid te maken tussen derde landen en gebieden van de EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1299/2007 van de Commissie van 6 november 2007 betreffende de erkenning van de producentengroeperingen in de sector hop (Gecodificeerde versie)

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1300/2007 van de Commissie van 6 november 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procedés en behandelingen

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1301/2007 van de Commissie van 6 november 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in ICES-zone I en IIb door vaartuigen die de vlag van Polen voeren

10

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/714/EG

 

*

Besluit van de Raad van 30 oktober 2007 houdende benoeming van een Italiaans lid en een Italiaanse plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

12

 

 

2007/715/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 30 oktober 2007 tot benoeming van een Duits lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

13

 

 

Commissie

 

 

2007/716/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 oktober 2007 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor structurele voorschriften voor bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Bulgarije die zijn opgenomen in de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5238)  (1)

14

 

 

2007/717/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 31 oktober 2007 tot oprichting van een deskundigengroep inzake elektronische facturering (e-facturering)

38

 

 

2007/718/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 november 2007 tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen mond-en-klauwzeer op Cyprus (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5452)  (1)

45

 

 

2007/719/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 november 2007 tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2007/2008, van de indicatieve financiële toewijzingen aan de lidstaten voor een bepaald aantal hectaren met het oog op de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5293)

59

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top