Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:283:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 283, 27 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 283

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
27 oktober 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1260/2007 van de Raad van 9 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1261/2007 van de Raad van 9 oktober 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 320/2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1262/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1263/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 290/2007 wat betreft de in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad bedoelde voorzieningsbehoefte voor raffinage

15

 

*

Verordening (EG) nr. 1264/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 968/2006 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap

16

 

*

Verordening (EG) nr. 1265/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling van de eisen inzake de kanaalafstand bij mondelinge lucht-grondcommunicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (1)

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1266/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2000/75/EG van de Raad wat betreft bestrijding, monitoring, surveillance en beperkingen op de verplaatsingen van bepaalde dieren van vatbare soorten in verband met bluetongue (1)

37

 

*

Verordening (EG) nr. 1267/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees

53

 

*

Verordening (EG) nr. 1268/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in ICES zone III a door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

55

 

*

Verordening (EG) nr. 1269/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in de Noorse wateren bezuiden 62° NB door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

57

 

*

Verordening (EG) nr. 1270/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in zone III a; III b, c en d (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

59

 

 

Verordening (EG) nr. 1271/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

61

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/691/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 september 2006 betreffende een procedure op grond van artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Zaak COMP/F/38.121 — Fittingen) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4180)  (1)

63

 

 

2007/692/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 24 oktober 2007 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5125)  (1)

69

 

 

2007/693/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza in Canada (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5202)  (1)

72

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 533/2007 van de Commissie van 14 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vlees van pluimvee (PB L 125 van 15.5.2007)

75

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 536/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor vlees van pluimvee (PB L 128 van 16.5.2007)

75

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 539/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor eieren en ovoalbumine (PB L 128 van 16.5.2007)

75

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top