EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:282:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 282, 26 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 282

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
26 oktober 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1247/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1947/2005 betreffende door Finland verleende nationale steun voor zaaizaad en zaaigraan

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1248/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2040/2000 betreffende de begrotingsdiscipline

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1249/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1250/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1251/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

9

 

 

Verordening (EG) nr. 1252/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1253/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde permanente inschrijving

12

 

 

Verordening (EG) nr. 1254/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1255/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (1)

16

 

*

Verordening (EG) nr. 1256/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 829/2007 wat betreft de toegestane overgangsperioden voor het gebruik van handelsdocumenten en gezondheidscertificaten voor dierlijke bijproducten (1)

30

 

 

Verordening (EG) nr. 1257/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode oktober 2007

32

 

 

Verordening (EG) nr. 1258/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

35

 

 

Verordening (EG) nr. 1259/2007 van de Commissie van 25 oktober 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

39

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/686/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 november 2005 betreffende een procedure overeenkomstig artikel 81 van het EG-Verdrag tegen Armando Álvarez sa, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics nv, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac sa, Combipac bv, Fardem Packaging bv, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion nv, Koninklijke verpakkingsindustrie Stempher cv, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles sa, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher bv, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim sa, UPM-Kymmene Oyj (Zaak COMP/38354 — Industriezakken) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4634)

41

 

 

2007/687/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 augustus 2006 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en met de werking van de EER-overeenkomst (Zaak COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO-EKOM) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3710)  (1)

47

 

 

2007/688/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 oktober 2007 tot wijziging van Beschikking 2005/393/EG wat betreft beperkingsgebieden in verband met bluetongue (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5054)  (1)

52

 

 

2007/689/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 oktober 2007 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5170)  (1)

60

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2007/690/GBVB van de Raad van 22 oktober 2007 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2005/557/GBVB inzake het civiel-militaire optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van de missies van de Afrikaanse Unie in de regio Darfur in Sudan en in Somalië

62

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top