Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:277:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 277, 20 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 277

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
20 oktober 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1223/2007 van de Commissie van 19 oktober 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1224/2007 van de Commissie van 19 oktober 2007 houdende vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor uitvoercertificaten voor kaas die in 2008 in het kader van bepaalde contingenten op grond van de GATT-overeenkomsten naar de Verenigde Staten van Amerika mag worden uitgevoerd

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1225/2007 van de Commissie van 19 oktober 2007 inzake de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook in de deelperiode van 1 december 2007 tot en met 29 februari 2008

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1226/2007 van de Commissie van 17 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1227/2007 van de Commissie van 19 oktober 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 712/2007 ten aanzien van de hoeveelheden die vallen onder de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1228/2007 van de Commissie van 19 oktober 2007 tot beëindiging van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de compenserende maatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1628/2004 van de Raad werden ingesteld ten aanzien van de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen van oorsprong uit India

15

 

*

Verordening (EG) nr. 1229/2007 van de Commissie van 19 oktober 2007 tot beëindiging van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1629/2004 van de Raad werden ingesteld ten aanzien van de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen van oorsprong uit India

18

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/672/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 15 oktober 2007 tot benoeming van een Oostenrijks lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

22

 

 

2007/673/EG

 

*

Besluit van de Raad van 15 oktober 2007 tot wijziging van de regels voor het gebruik van analysebestanden van Europol

23

 

 

Commissie

 

 

2007/674/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 april 2007 betreffende steunmaatregel N 575/04, welke door Frankrijk ten uitvoer is gelegd ten behoeve van Ernault, en steunmaatregel C 32/05 (ex N 250/05) ten aanzien waarvan een procedure op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag is ingeleid (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1405)  (1)

25

 

 

2007/675/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 17 oktober 2007 tot oprichting van de Deskundigengroep mensenhandel

29

 

 

Rectificaties

 

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1222/2007 van de Commissie van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 (PB L 275 van 19.10.2007)

33

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top