EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:246:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 246, 21 september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 246

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
21 september 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1087/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van afgewerkte weefsels van polyesterfilamentgarens uit de Volksrepubliek China

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1088/2007 van de Commissie van 20 september 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1089/2007 van de Commissie van 20 september 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van september 2007 zijn ingediend in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 812/2007 geopende tariefcontingenten voor varkensvlees

9

 

 

Verordening (EG) nr. 1090/2007 van de Commissie van 20 september 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van september 2007 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 979/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor varkensvlees

10

 

 

Verordening (EG) nr. 1091/2007 van de Commissie van 20 september 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van september 2007 zijn ingediend in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 806/2007 geopende tariefcontingenten voor varkensvlees

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1092/2007 van de Commissie van 20 september 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2021/2006 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode september 2007

13

 

 

Verordening (EG) nr. 1093/2007 van de Commissie van 20 september 2007 houdende vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 964/2007 geopende tariefcontingent voor de invoer van rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen

16

 

 

Verordening (EG) nr. 1094/2007 van de Commissie van 19 september 2007 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1095/2007 van de Commissie van 20 september 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1490/2002 houdende bepalingen voor de uitvoering van de derde fase van het werkprogramma zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 2229/2004 houdende nadere bepalingen voor de uitvoering van de vierde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1)

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1096/2007 van de Commissie van 20 september 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

29

 

 

Verordening (EG) nr. 1097/2007 van de Commissie van 20 september 2007 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

31

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/614/Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 30 januari 2007 betreffende de sluiting door de Commissie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de regering van Japan voor de gezamenlijke uitvoering van de bredereaanpakactiviteiten op het gebied van onderzoek inzake fusie-energie

32

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de regering van Japan voor de gezamenlijke uitvoering van de bredereaanpakactiviteiten op het gebied van onderzoek inzake fusie-energie

34

 

 

Commissie

 

 

2007/615/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 september 2007 betreffende de niet-opneming van benfuracarb in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4285)  (1)

47

 

 

Rectificaties

 

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1086/2007 van de Commissie van 19 september 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1054/2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in ongewijzigde staat (PB L 245 van 20.9.2007)

49

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top