Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:196:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 196, 28 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 196

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
28 juli 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 895/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 896/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op dihydromyrcenol van oorsprong uit India

3

 

*

Verordening (EG) nr. 897/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

20

 

*

Verordening (EG) nr. 898/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad ten aanzien van de vangstbeperkingen voor de visserij op sprot in ICES-zones II a (EG-wateren) en IV (EG-wateren)

22

 

*

Verordening (EG) nr. 899/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de aanpassing van de GN-codes voor bepaalde stoffen die de ozonlaag afbreken en mengsels die dergelijke stoffen bevatten, teneinde rekening te houden met de in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad vastgestelde wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur

24

 

*

Verordening (EG) nr. 900/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 betreffende een permanente inschrijving voor de vaststelling van restituties bij uitvoer van witte suiker tot het einde van het verkoopseizoen 2007/2008

26

 

*

Verordening (EG) nr. 901/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

31

 

*

Verordening (EG) nr. 902/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

33

 

*

Verordening (EG) nr. 903/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

35

 

*

Verordening (EG) nr. 904/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

37

 

 

Verordening (EG) nr. 905/2007 van de Commissie van 27 juli 2007 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 68e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

39

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/534/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 september 2006 in een procedure op grond van artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Zaak COMP/F/38.456 — Bitumen (Nederland)) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4090)

40

 

 

2007/535/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 27 juli 2007 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van dihydromyrcenol van oorsprong uit India

45

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2007/536/EG

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 20 juli 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/28 betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de Europese Centrale Bank (ECB/2007/6)

46

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

 

2007/537/GBVB

 

*

Besluit DARFUR/6/2007 van het Politiek en Veiligheidscomité van 18 juli 2007 tot benoeming van de militair adviseur van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Sudan

48

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

 

 

2007/538/EG

 

*

Besluit van de raad van bestuur van Europol van 18 juli 2007 tot instemming met de door Europol vastgestelde voorwaarden en procedures ter aanpassing van de in het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 genoemde bedragen betreffende de belasting op door Europol aan zijn personeelsleden betaalde salarissen en emolumenten

49

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top