Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:183:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 183, 13 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 183

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
13 juli 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 814/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 815/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία” (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia”) (BOB)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 816/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 tot opening van jaarlijkse tariefcontingenten voor de invoer uit Turkije van bepaalde goederen die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

5

 

 

Verordening (EG) nr. 817/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

12

 

 

Verordening (EG) nr. 818/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 houdende vaststelling van het definitieve eenheidsbedrag van de restitutie, en van het percentage in de sector groenten en fruit afgegeven uitvoercertificaten van het B-stelsel (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen)

13

 

 

Verordening (EG) nr. 819/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen, druiven voor tafelgebruik, appelen en perziken)

15

 

 

Verordening (EG) nr. 820/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

17

 

 

Verordening (EG) nr. 821/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde permanente inschrijving

19

 

 

Verordening (EG) nr. 822/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 38/2007 bedoelde permanente inschrijving

20

 

*

Verordening (EG) nr. 823/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op gaffelkabeljauwen in ICES-zone VIII, IX (wateren van de Gemeenschap en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

21

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/490/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 5 juni 2007 tot intrekking van Beschikking 2003/89/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Duitsland

23

 

 

2007/491/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 10 juli 2007 betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

25

 

 

Commissie

 

 

2007/492/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 24 januari 2007 betreffende steunmaatregel C 38/2005 (ex NN 52/2004) van Duitsland ten gunste van de Biria-groep (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 130)  (1)

27

 

 

2007/493/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 7 februari 2007 betreffende de steunregeling die Italië voornemens is door middel van wet nr. 17/2004, artikel 60 van de regio Sicilië in te voeren, nr. C 34/2005 (ex N 113/2005) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 284)  (1)

41

 

 

2007/494/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 7 maart 2007 betreffende staatssteun C 41/2004 (ex N 221/2004) Portugal — Investeringssteun aan ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 638)  (1)

46

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2005/495/GBVB van de Raad van 11 oktober 2005 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brunei, Singapore, Maleisië, Thailand en de Filipijnen betreffende de deelname van die staten aan de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) (Waarnemingsmissie in Atjeh — WMA)

51

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brunei Darussalam betreffende de deelname van Brunei Darussalam aan de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) (Waarnemingsmissie in Atjeh — WMA)

52

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore betreffende de deelname van de Republiek Singapore aan de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) (Waarnemingsmissie in Atjeh — WMA)

58

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Maleisië betreffende de deelname van Maleisië aan de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) (Waarnemingsmissie in Atjeh — WMA)

64

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Thailand betreffende de deelname van het Koninkrijk Thailand aan de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) (Waarnemingsmissie in Atjeh — WMA)

70

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek der Filipijnen betreffende de deelname van de Republiek der Filipijnen aan de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (Indonesië) (Waarnemingsmissie in Atjeh — WMA)

76

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top