EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:176:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 176, 06 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 176

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
6 juli 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 791/2007 van de Raad van 21 mei 2007 tot instelling van een regeling ter compensatie van de extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de ultraperifere gebieden van de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden, Frans Guyana en Réunion

1

 

 

Verordening (EG) nr. 792/2007 van de Commissie van 5 juli 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

5

 

 

Verordening (EG) nr. 793/2007 van de Commissie van 5 juli 2007 betreffende de toewijzing van rechten tot invoer voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 659/2007 geopende tariefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen van bepaalde bergrassen

7

 

 

Verordening (EG) nr. 794/2007 van de Commissie van 5 juli 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van juni 2007 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 536/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

8

 

 

Verordening (EG) nr. 795/2007 van de Commissie van 5 juli 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

9

 

 

Verordening (EG) nr. 796/2007 van de Commissie van 5 juli 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

12

 

 

Verordening (EG) nr. 797/2007 van de Commissie van 5 juli 2007 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

16

 

*

Verordening (EG) nr. 798/2007 van de Commissie van 5 juli 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in zone VII g, VII h, VII j en VII k door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

17

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/464/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 5 juni 2007 tot intrekking van Beschikking 2005/186/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort op Malta

19

 

 

2007/465/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 5 juni 2007 tot intrekking van Beschikking 2004/917/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland

21

 

 

2007/466/EG

 

*

Besluit van de Raad van 28 juni 2007 houdende benoeming van zes Zweedse leden en negen Zweedse plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s

23

 

 

Commissie

 

 

2007/467/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 28 juni 2007 tot oprichting van de Deskundigengroep inzake radiofrequentie-identificatie

25

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2007/468/GBVB van de Raad van 28 juni 2007 betreffende de ondersteuning van activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO) ter versterking van haar toezichts- en verificatiecapaciteit en in het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

31

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/469/GBVB van de Raad van 28 juni 2007 betreffende de in 2008 te houden conferentie ter toetsing van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (CWC)

39

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 89/173/EEG van de Raad van 21 december 1988 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 67 van 10.3.1989)

42

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top