Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:175:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 175, 05 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 175

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
5 juli 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 783/2007 van de Raad van 25 juni 2007 waarbij Bulgarije en Roemenië wordt toegestaan af te wijken van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 2371/2002 met betrekking tot de referentieniveaus van de vissersvloten

1

 

 

Verordening (EG) nr. 784/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 785/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding (1)

5

 

*

Verordening (EG) nr. 786/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 tot verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding (1)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 787/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (1)

10

 

 

Verordening (EG) nr. 788/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 25 juni tot en met 2 juli 2007 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 969/2006 geopende communautaire invoertariefcontingent voor maïs

26

 

*

Verordening (EG) nr. 789/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 houdende elfde wijziging van Verordening (EG) nr. 1763/2004 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

27

 

*

Verordening (EG) nr. 790/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op tong in zone IIIa; IIIbcd (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

29

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/460/EG

 

*

Besluit nr. 1/2007 van de ACS-EG-Raad van ministers van 25 mei 2007 betreffende de overheveling van een deel van de reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie

31

 

 

2007/461/EG

 

*

Besluit nr. 2/2007 van de ACS-EG-Raad van ministers van 25 mei 2007 ten aanzien van door de Commissie te beheren aanvullende bilaterale bijdragen ter ondersteuning van de doelstellingen van de Afrikaanse Vredesfaciliteit

35

 

 

2007/462/EG

 

*

Besluit nr. 3/2007 van de ACS-EG-Raad van ministers van 25 mei 2007 tot wijziging van Besluit nr. 3/2001 betreffende de toewijzing van middelen aan Somalië uit het achtste en het negende Europees Ontwikkelingsfonds

36

 

 

Commissie

 

 

2007/463/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 juli 2007 houdende wijziging van Beschikking 2005/942/EG tot machtiging van de lidstaten om krachtens Richtlijn 1999/105/EG van de Raad besluiten te nemen over waarborgen met betrekking tot in derde landen geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3173)

37

 

 

Rectificaties

 

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 743/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm (PB L 169 van 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top