EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:156:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 156, 16 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 156

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
16 juni 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 671/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1868/94 tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel

1

 

 

Verordening (EG) nr. 672/2007 van de Commissie van 15 juni 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

4

 

 

Verordening (EG) nr. 673/2007 van de Commissie van 15 juni 2007 betreffende de 33e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2005, hoofdstuk II

6

 

 

Verordening (EG) nr. 674/2007 van de Commissie van 15 juni 2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 juni 2007

7

 

 

Verordening (EG) nr. 675/2007 van de Commissie van 15 juni 2007 tot vaststelling van de mate waarin de aanvragen voor certificaten voor de invoer van boter van oorsprong uit Nieuw-Zeeland die in de eerste tien dagen van juni 2007 in het kader van de contingenten met de volgnummers 09.4195 en 09.4182 zijn ingediend, kunnen worden aanvaard

10

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/33/EG van de Raad van 11 juni 2007 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en houdende intrekking van Richtlijn 69/465/EEG

12

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/414/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 februari 2007 betreffende Staatssteun C 36/2004 (ex N 220/2004) — Portugal — Steun voor buitenlandse directe investeringen van CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 474)  (1)

23

 

 

2007/415/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 juni 2007 betreffende de niet-opneming van carbosulfan in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2463)  (1)

28

 

 

2007/416/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 juni 2007 betreffende de niet-opneming van carbofuran in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2467)  (1)

30

 

 

2007/417/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 juni 2007 betreffende de niet-opneming van diuron in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2468)  (1)

32

 

 

2007/418/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 14 juni 2007 tot oprichting van een groep op hoog niveau voor het concurrentievermogen van de chemische industrie in de Europese Unie

34

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

37

 

 

 

*

Bericht aan de lezers(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top