EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:146:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 146, 08 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 146

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
8 juni 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 631/2007 van de Raad van 7 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië

1

 

 

Verordening (EG) nr. 632/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

5

 

*

Verordening (EG) nr. 633/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 tot vaststelling van de eisen voor de toepassing van een protocol voor de overdracht van vluchtberichten met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden (1)

7

 

*

Verordening (EG) nr. 634/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 tot verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

14

 

*

Verordening (EG) nr. 635/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 houdende afwijking, voor het boekjaar 2006, van Verordening (EEG) nr. 1915/83 ten aanzien van de termijn voor het toezenden van de bedrijfsformulieren

17

 

*

Verordening (EG) nr. 636/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 houdende afwijking van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad ten aanzien van de streken in Roemenië

18

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/389/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 juni 2007 betreffende de niet-opneming van malathion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2337)  (1)

19

 

 

2007/390/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 7 juni 2007 betreffende de financiering in 2007 van uitgaven voor IT-support en communicatie op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren

21

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/391/GBVB van de Raad van 7 juni 2007 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/960/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

23

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top