Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:139:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 139, 31 mei 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 139

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
31 mei 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 584/2007 van de Commissie van 30 mei 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 585/2007 van de Commissie van 30 mei 2007 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

3

 

*

Verordening (EG) nr. 586/2007 van de Commissie van 30 mei 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

5

 

*

Verordening (EG) nr. 587/2007 van de Commissie van 30 mei 2007 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad betreffende de toekenning van communautaire steun voor de particuliere opslag van bepaalde kaassoorten in het opslagseizoen 2007/2008

10

 

*

Verordening (EG) nr. 588/2007 van de Commissie van 30 mei 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2659/94 betreffende nadere regels voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Grana Padano-, Parmigiano-Reggiano- en Provolonekaas

16

 

*

Verordening (EG) nr. 589/2007 van de Commissie van 30 mei 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor tomaten, abrikozen, citroenen, pruimen, perziken (nectarines daaronder begrepen), peren en tafeldruiven

17

 

 

Verordening (EG) nr. 590/2007 van de Commissie van 30 mei 2007 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten)

19

 

 

Verordening (EG) nr. 591/2007 van de Commissie van 30 mei 2007 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

20

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/29/EG van de Commissie van 30 mei 2007 tot wijziging van Richtlijn 96/8/EG wat betreft de etikettering, het adverteren en het te verkoop aanbieden van voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering (1)

22

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/365/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 mei 2007 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) te voorkomen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2161)

24

 

 

2007/366/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 mei 2007 betreffende de niet-opneming van thiodicarb in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2165)  (1)

28

 

 

2007/367/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 mei 2007 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan Italië voor de implementatie van een systeem voor de verzameling en analyse van epidemiologische informatie over bluetongue (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2166)

30

 

 

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten

 

 

2007/368/EG, Euratom

 

*

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 23 mei 2007 houdende benoeming van een rechter bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

32

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2007/369/GBVB van de Raad van 30 mei 2007 inzake de totstandbrenging van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

33

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top