EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:129:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 129, 17 mei 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 129

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
17 mei 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 541/2007 van de Commissie van 16 mei 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 542/2007 van de Commissie van 16 mei 2007 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 7 tot en met 11 mei 2007 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

3

 

 

Verordening (EG) nr. 543/2007 van de Commissie van 16 mei 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2021/2006 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode mei 2007

7

 

*

Verordening (EG) nr. 544/2007 van de Commissie van 16 mei 2007 houdende niet-minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Baena (BOB)]

10

 

*

Verordening (EG) nr. 545/2007 van de Commissie van 16 mei 2007 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van voor verwerking bestemd bevroren rundvlees (1 juli 2007-30 juni 2008)

14

 

*

Verordening (EG) nr. 546/2007 van de Commissie van 16 mei 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in de Oostzee, deelgebieden 25-27, 28.2, 29 en 32, door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

23

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/340/EG

 

*

Besluit van de Raad van 19 april 2007 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf

25

 

*

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie

27

 

*

Protocol betreffende de lidstaten die het Schengenacquis niet volledig toepassen

35

 

 

2007/341/EG

 

*

Besluit van de Raad van 19 april 2007 betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie

38

 

*

Overnameovereenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap

40

 

 

Commissie

 

 

2007/342/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 mei 2007 inzake de toekenning aan België van extra dagen van aanwezigheid in ICES-zones IV, VII a en VII d (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 mei 2007 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van met fytosterolen/fytostanolen verrijkte olie als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 mei 2007 inzake de geharmoniseerde beschikbaarheid van informatie over spectrumgebruik in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2085)  ( 1 )

67

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top