Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:128:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 128, 16 mei 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 128

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
16 mei 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 534/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 535/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 mei 2007

3

 

*

Verordening (EG) nr. 536/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor vlees van pluimvee

6

 

*

Verordening (EG) nr. 537/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 tot verlening van een vergunning voor het fermentatieproduct van Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding (1)

13

 

*

Verordening (EG) nr. 538/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding (1)

16

 

*

Verordening (EG) nr. 539/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor eieren en ovoalbumine

19

 

*

Verordening (EG) nr. 540/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1483/2006 ten aanzien van de hoeveelheden die vallen onder de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus van de lidstaten

26

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/27/EG van de Commissie van 15 mei 2007 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen voor etoxazool, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropeen, MCPA en MCPB, tolylfluanide en triticonazool (1)

31

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/335/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 maart 2007 betreffende de steunregeling C 18/2006 (ex N 524/2005) die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van kleine en micro-ondernemingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1175)  (1)

43

 

 

2007/336/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 mei 2007 betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor 2007 voor bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 mei 2007 houdende goedkeuring van de door Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde regelingen voor de automatische schorsing van visvergunningen in geval van overtredingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2036)

49

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/338/GBVB van de Raad van 14 mei 2007 tot verlenging van bepaalde restrictieve maatregelen tegen Oezbekistan

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top