Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:122:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 122, 11 mei 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 122

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
11 mei 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 508/2007 van de Raad van 7 mei 2007 houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer in Bulgarije en Roemenië van ruwe rietsuiker voor de voorziening van raffinaderijen in de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009

1

 

*

Verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal

7

 

 

Verordening (EG) nr. 510/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

11

 

 

Verordening (EG) nr. 511/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

13

 

 

Verordening (EG) nr. 512/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

15

 

 

Verordening (EG) nr. 513/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde permanente inschrijving

17

 

 

Verordening (EG) nr. 514/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

18

 

 

Verordening (EG) nr. 515/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

19

 

*

Verordening (EG) nr. 516/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 tot verlening van een permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

22

 

 

Verordening (EG) nr. 517/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

25

 

 

Verordening (EG) nr. 518/2007 van de Commissie van 10 mei 2007 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

29

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/323/EG

 

*

Besluit van de Raad van 18 september 2006 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Paraguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

30

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Paraguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

31

 

 

2007/324/EG

 

*

Besluit van de Raad van 7 mei 2007 betreffende de praktische en procedurele regelingen inzake de benoeming door de Raad van twee leden van de jury en het toezichts- en adviespanel voor de communautaire actie „Culturele Hoofdstad van Europa”

39

 

 

Commissie

 

 

2007/325/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 april 2007 tot goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije betreffende de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven voor plattelandsontwikkelingsmaatregelen over het begrotingsjaar 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1893)

41

 

 

2007/326/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 april 2007 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen in Hongarije en Malta betreffende de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1894)

47

 

 

2007/327/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 april 2007 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1901)

51

 

 

2007/328/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2007 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaalde pootaardappelen die niet aan de eisen van Richtlijn 2002/56/EG van de Raad voldoen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1852)  (1)

57

 

 

2007/329/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 2 mei 2007 tot vaststelling van overgangsmaatregelen die afwijken van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad wat betreft het in de handel brengen van zaad van Helianthus annuus van rassen die niet als resistent tegen Orobanche spp. zijn beoordeeld, wegens de toetreding van Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1822)  (1)

59

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top