Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:111:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 111, 28 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 111

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
28 april 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 472/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 473/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

3

 

 

Verordening (EG) nr. 474/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

5

 

 

Verordening (EG) nr. 475/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

7

 

 

Verordening (EG) nr. 476/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

9

 

 

Verordening (EG) nr. 477/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

11

 

*

Verordening (EG, Euratom) nr. 478/2007 van de Commissie van 23 april 2007 tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen

13

 

*

Verordening (EG) nr. 479/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2076/2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (1)

46

 

*

Verordening (EG) nr. 480/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor komkommers en voor kersen, andere dan zure kersen

48

 

*

Verordening (EG) nr. 481/2007 van de Commissie van 27 april 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 817/2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 798/2004

50

 

 

Verordening (EG) nr. 482/2007 van de Commissie van 27 april 2007 betreffende de 30e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2005, hoofdstuk II

67

 

 

Verordening (EG) nr. 483/2007 van de Commissie van 27 april 2007 betreffende de 30e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2005, hoofdstuk III

68

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/259/EG

 

*

Besluit van de Raad van 16 april 2007 tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Moldavië

69

 

 

2007/260/EG

 

*

Besluit van de Raad van 16 april 2007 houdende benoeming van een Italiaans plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s

72

 

 

2007/261/EG

 

*

Besluit van de Raad van 16 april 2007 houdende benoeming van vier Tsjechische leden en vier Tsjechische plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s

73

 

 

2007/262/EG

 

*

Besluit nr. 1/2007 van de Associatieraad EU-Algerije van 24 april 2007 houdende vaststelling van het reglement van orde van de Associatieraad

74

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top