EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:078:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 78, 17 maart 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 78

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
17 maart 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 280/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 281/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 27e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

3

 

 

Verordening (EG) nr. 282/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 27e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

5

 

 

Verordening (EG) nr. 283/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 27e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

7

 

 

Verordening (EG) nr. 284/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 59e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

8

 

 

Verordening (EG) nr. 285/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in maart 2007 werden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1233/2006

9

 

 

Verordening (EG) nr. 286/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in maart 2007 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2007

11

 

*

Verordening (EG) nr. 287/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat betreft ginseng alsmede gestandaardiseerde extracten en bereidingen daarvan (1)

13

 

*

Verordening (EG) nr. 288/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft de voorschriften inzake de toekenning van restituties bij uitvoer van bepaalde zuivel- en eiproducten krachtens Verordening (EG) nr. 1043/2005

15

 

*

Verordening (EG) nr. 289/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 1301/2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

17

 

*

Verordening (EG) nr. 290/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2007/2008, van het in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad bedoelde percentage

20

 

 

Verordening (EG) nr. 291/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 272/2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 maart 2007

24

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/168/EG

 

*

Besluit van de Raad van 22 februari 2007 houdende benoeming van de vicevoorzitter van het Communautair Bureau voor plantenrassen

27

 

 

Commissie

 

 

2007/169/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 maart 2007 waarbij wordt vastgesteld dat artikel 30, lid 1, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, van toepassing is op bepaalde koeriers- en pakketdiensten in Denemarken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 840)  (1)

28

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 

Raad

 

*

Informatie over de datum van inwerkingtreding van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko

31

 

*

Informatie over de datum van inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de algemene beginselen voor de deelname van Bosnië en Herzegovina aan communautaire programma's

31

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2006/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 204 van 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top