Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:069:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 69, 09 maart 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 69

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
9 maart 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 246/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 247/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 houdende wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad voor het verkoopseizoen 2007/2008

3

 

*

Verordening (EG) nr. 248/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 inzake maatregelen betreffende de in het kader van het Sapard-programma gesloten meerjarenovereenkomsten voor de financiering en jaarlijkse financieringsovereenkomsten en de overgang van Sapard naar plattelandsontwikkeling

5

 

*

Verordening (EG) nr. 249/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1431/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten

16

 

 

Verordening (EG) nr. 250/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

18

 

 

Verordening (EG) nr. 251/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde permanente inschrijving

20

 

 

Verordening (EG) nr. 252/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

21

 

 

Verordening (EG) nr. 253/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

23

 

 

Verordening (EG) nr. 254/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 38/2007 bedoelde permanente inschrijving

25

 

 

Verordening (EG) nr. 255/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 936/2006

26

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten

27

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/159/EG

 

*

Besluit van de Raad van 22 februari 2007 betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft (1)

37

 

 

2007/160/EG

 

*

Besluit van de Raad van 22 februari 2007 betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van niet als oorspronkelijke uitrustingsstukken geleverde scheidingssystemen die gebruikt worden om inzittenden tegen de verplaatsing van bagage te beschermen (1)

39

 

 

Commissie

 

 

2007/161/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 augustus 2006 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-overeenkomst (Zaak COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3592)  (1)

40

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top