Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:007:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 7, 12 januari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 7

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
12 januari 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 17/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 18/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

3

 

 

Verordening (EG) nr. 19/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

5

 

 

Verordening (EG) nr. 20/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde permanente inschrijving

7

 

 

Verordening (EG) nr. 21/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

8

 

 

Verordening (EG) nr. 22/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

12

 

 

Verordening (EG) nr. 23/2007 van de Commissie van 11 januari 2007 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de aanvragen voor invoercertificaten die in de periode van 1 tot en met 8 januari 2007 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende tariefcontingent voor rijst van oorsprong uit Egypte

14

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/9/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/779/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen vesiculaire varkensziekte in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6574)  (1)

15

 

 

2007/10/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/648/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen de ziekte van Newcastle in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6717)  (1)

17

 

 

2007/11/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/362/EG van de Commissie tot goedkeuring van de programma’s voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Sardinië, Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6718)

19

 

 

2007/12/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/363/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6729)  (1)

21

 

 

2007/13/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot aanpassing van Beschikking 2002/459/EG wat betreft de aanvullingen op de lijst van de eenheden van het computernetwerk Traces in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6810)  (1)

23

 

 

2007/14/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG wat betreft de erkende varkensspermacentra in Canada (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6812)  (1)

28

 

 

2007/15/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot goedkeuring van de door Bulgarije en Roemenië ingediende plannen voor het toezicht op de opsporing van residuen of stoffen in levende dieren en in producten daarvan overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6815)  (1)

30

 

 

2007/16/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het intracommunautaire handelsverkeer in sperma, eicellen en embryo's van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden, verkregen in Bulgarije en Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6823)  (1)

31

 

 

2007/17/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot goedkeuring van plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren overeenkomstig Richtlijn 90/539/EEG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6842)  (1)

33

 

 

2007/18/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 houdende goedkeuring van rampenplannen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer krachtens Richtlijn 2003/85/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6855)  (1)

36

 

 

2007/19/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot goedkeuring van de rampenplannen voor de bestrijding van klassieke varkenspest overeenkomstig Richtlijn 2001/89/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6858)  (1)

38

 

 

2007/20/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitvoering van een epidemiologisch onderzoek en surveillancemaatregelen in verband met bluetongue in het kader van de spoedmaatregelen ter bestrijding van deze ziekte in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland in 2006 en 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6968)

41

 

 

2007/21/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/760/EG wat betreft bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en de invoer van andere vogels dan pluimvee in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6969)  (1)

44

 

 

2007/22/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2006/875/EG tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het jaar 2007 ingediende programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van bepaalde TSE’s en ter preventie van zoönoses (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6971)

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top