Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 379, 28 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 379

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
28 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1997/2006 van de Raad van 19 december 2006 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen ( 1 )

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1999/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van bepaalde zadels uit de Volksrepubliek China

11

 

*

Verordening (EG) nr. 2000/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1870/2005 in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

37

 

*

Verordening (EG) nr. 2001/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2295/2003 houdende bepalingen voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

39

 

*

Verordening (EG) nr. 2002/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 795/2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

47

 

*

Verordening (EG) nr. 2003/2006 van de Commissie van 21 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de financiering van uitgaven in verband met de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

49

 

*

Verordening (EG) nr. 2004/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2273/93 houdende aanwijzing van de interventiecentra voor granen, en tot aanpassing van genoemde verordening in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

54

 

*

Verordening (EG) nr. 2005/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van synthetische stapelvezels van polyesters (PSV) afkomstig uit Maleisië en Taiwan

65

 

*

Verordening (EG) nr. 2006/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2006 ten einde rekening te houden met de jaarlijkse tariefcontingenten voor suikerproducten uit Kroatië

95

 

*

Verordening (EG) nr. 2007/2006 van de Commissie van 22 december 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer en doorvoer van bepaalde tussenproducten die afgeleid zijn van categorie 3-materiaal bestemd voor technisch gebruik in medische hulpmiddelen, in-vitrodiagnostica en laboratoriumreagentia, en tot wijziging van die verordening ( 1 )

98

 

*

Verordening (EG) nr. 2008/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de toepassing van de tariefcontingenten voor 2007 voor „Baby beef”- producten van oorsprong uit Kroatië, Bosnië en Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië, Montenegro en Kosovo

105

 

 

Verordening (EG) nr. 2009/2006 van de Commissie van 27 december 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

117

 

 

Verordening (EG) nr. 2010/2006 van de Commissie van 27 december 2006 tot vaststelling van de voor de eerste helft van 2007 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van door de Gemeenschap geopende contingenten op basis van uitsluitend invoercertificaten

121

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 21 december 2006 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme

123

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 betreffende de niet-opneming van dimethenamid in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6895)  ( 1 )

125

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 betreffende de niet-opneming van fosalon in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6897)  ( 1 )

127

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/1011/GBVB van de Raad van 21 december 2006 inzake de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

129

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top